انتخابگرهای CSS

انتخابگر های CSS یا همان Selector ها از مهمترین و پایه ای ترین قسمت های مربوط به CSS هست در این آموزش میخواهم چند تای آنها رو معرفی کنم /* All tags */ * { color:red; } /* All p tags */ p { color:blue; } /* Tag with specified id */ #title1 { color:pink } /* All tags with specified class */ .class1 { color:green; } /* All a tags with specified attribute */ a[target] { color: black; } a[target=_blank] { color:yellow; } *: انتخابگر تمام عناصر صفحه p: انتخابگر تگ همنام با آن در اینجا style روی تمام تگ های p اعمال میشود # : انتخابگر id است یعنی style نوشته شده برروی تگی با id مشخص شده (title1) اعمال میشود .: انتخابگر class است یعنی style روی تمام تگ هایی که ...

نوشته شده در شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ ساعت ۱۵:۰۱ توسط مهدی باقری | تعداد بازدید ۳۰۸ | تعداد نظرات ۱